Reklamációk

 
 
 
Bevezetés > Reklamációk
 
Üzlet és e-shop zárva van

Az üzlet és az e-shop további értesítésig bezárva van a jelenlegi helyzet miatt.

 
 

Reklamációk e-shopon Jelmezmaszk.hu

 

Jelmezmaszk.hu e-shop Reklamáció feltételei (Panasztételi eljárás)
 
Reklamáció feltételeit az üzemeltető/eladó és a megrendelő/vásárló között határozza meg (a továbbiakban: "RF").
 
Bevezető rendelkezések
 
1. A Jelmezmaszk.hu e-shop üzemeltetője (eladója) Mária Bónová - MARBON, Novosvetská 41/D, 811 04 Bratislava
2. Megrendelő (vásárló) az online áruház bármely természetes vagy jogi személy, amely küld egy elektronikus megrendelőlapot az árura (termékre/termékekre vagy szolgáltatásra/szolgáltatásokra).
3. Ez a panasztételi eljárás szabályozza a jogviszonyokat az üzemeltető és az ügyfél között reklamáció-kezelés folyamatában, amely az üzemeltető által biztosított termék és szolgáltatás helytállóságát érinti.
4. Reklamáció alatt ebben a panasztételi eljárásban értendő a megrendelő által alkalmazott jog az üzemeltető felelősségéből által biztosított termék vagy szolgáltatás a hibáiért és kártérítést vagy kompenzációt igénylő a szerződés hibás teljesítése vagy nem teljesítése miatt.
 
Reklamáció-kezelési eljárás
 
1. Ez a panasztételi eljárás Mária Bónová – MARBON társaságnál vásárolt termékekre vonatkozik, és amelynekreklamációja 24 hónapon belül a vásárlás napjától volt alkalmazva.
 
A kiárusításból vásárolt árura (jelmezek a kölcsönzőből, használt jelmezek) a garancia nem vonatkozik. A jelmezek használtak, de jó állapotban vannak. Lehetséges hiányosságuk részletezve vanak a termékleírásban.
 
Minden Mária Bónová – MARBON társaságnál vásárolt termékhez a szállításnál a megrendelőnek számla van mellékelve (eladási igazolás) amely egyben garancia igazolásként szolgál. 
 
Az áru kézhezvételnéla vásárló köteles ellenőrizni az alábbiakat:
* A termék egyezik-e azzal a termékkel, amit megrendelt (ha nem egyezik a megrendelt termékkel, ne csomagolja ki, ne nyissa ki, egyébként a kicserélése nem lesz lehetséges) 
* A termék ép, valamint nincsen látható hiányossága, hibája
* Minden egyes része működő képes-e
 
A garancia nem vonatkozik az áru helytelen használat vagy helytelen tárolás által okozott hiányosságaira, valamint a vásárló által okozott sérülésekre. A termék felülete és tartalma nem szabad, hogy mechanikusan sérült legyen (mechanikai sérülés alatt az lehet érteni, hogy a termék sérülése nem jöhetett létre rendes használata közben, arra a célra, amelyre készült).
 
2. A benyújtott reklamációban az alábbi egyértelmű adatokra van szükség:
* A reklamáció benyújtója (vezetéknév, keresztnév, állandó lakcím)
* A reklamáció tárgya, valamint milyen kompenzációt vár el
* A reklamáció címzettje
* A reklamáció benyújtásának dátuma
* A megrendelő aláírása vagy felhatalmazott személy aláírása meghatalmazással együtt
 
3. Ha a panasz nem tartalmazz a 2. szakaszban felsorolt elemeket, jogosulatlannak lesz tekintve. 
 
4. Megvásárolt árut a megrendelő köteles a fent említett feltételeknek megfelelően a következő címen alkalmazni:
Mária Bónová - MARBON
Novosvetská 41/d
811 04 Bratislava
tel.: 0905 340 535
bonova@masky.sk 
 
Figyelmeztetés: Az árut ajánlott és biztosított küldeményként kell elküldeni,mivel nem terhel felelősség alehetséges elvesztésért a hozzánk való út közben. Utánvétellel fizetett szállítmányokat nem fogadunk el.
 
5. Egyéb jogviszonyok az üzemeltető és az ügyfél között kifejezetten nem módosított ezzel a Panasztételi eljárással, illetékes szerződés az üzemeltető és az ügyfél között alapján lesznek követne, valamint hatályos, Szlovákia területén érvényes, általánosan kötelező jogszabályok szerint lesz alkalmazva, ebben a sorrendben.
 
6. Az üzemeltető jogosult a Panasztételi eljárást jogszabályi változások és az üzleti környezet miatt bármikor módosítani. Az üzemeltető a Panasztételi eljárás aktuális változatát a honlapján teszi közzé.
 
Ez a RF 2012/08/01 lépett hatályba, és teljes mértékben helyettesíti a korábbi RF-t. Fenntartjuk magunknak a jogot a RFmódosítására korábbi értesítés nélkül.